دانلود فایل های word پاورپوینت فلسفه پایه دوازدهم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word پاورپوینت فلسفه پایه دوازدهم :

پاورپوینت فلسفه پایه دوازدهم دارای 49 اسلاید وقابل ویرایشتابلو مطالب درس اول
بررسی هستی وچیستی
بررسی امور واقعی وغیر واقعی
وجود وماهیت دومفهوم هستند نه دو واقعیت
تقسیم مفاهیم برحسب وجود یا ماهیت یاهردو یا هیچکدام
این وآن با مفاهیم چه می کنند ؟
توجه فلاسفه به مبحث وجود وماهیت تا کجا ؟
نحوه حمل در گذاره ها وارتباط آن با مبحث وجود وماهیت
مغایرت وجود وماهیت ودلیل آن
تأسّی فلاسفه غرب از فلاسفه مسلمان در کدام امر؟

وجود ـ ماهیت
پندار انسان : گاهی آثار خارجی دارد مثل آب در این صورت وجود هم دارد

پندار انسان : گاهی آثار خارجی ندارد مثل دیو در این صورت وجود ندارد
ماهیت
پندار وتصور ذهنی = چیستی(ماهیت )

ممکن است در خارج نباشد دراین صورت (وجود) ندارد فقط ماهیت است آثار خارجی ندارد مانند دریای جیوه ـ غول

ممکن است در خارج هم باشد دراین صورت (وجود) هم دارد در این صورت بخاطر اینکه وجود دارد آثار خارجی دارد مانند آب

لینک کمکی